Söka egen information

Nedan presenterar jag ett urval av alla de möjligheter att söka information.
På riksdagens hemsida kan ni leta upp den aktuella lagtexten. På lagen.nu som är en privat webbplats, länkas lagen till rättsfall och förarbeten vilket kan hjälpa till att förstå lagtexten. Det är viktigt i sammanhanget att informera om att informationen inte är officiell och kan vara felaktig.