Om mig

Eva Schiller, Schiller Juridik

En konflikt är känslomässigt jobbig och en tvist ofta dyrbar. Det finns därför mycket att vinna på att vara förutseende.

Jag ger juridisk vägledning, gärna i förebyggande syfte men också om en konflikt uppstått, och är behjälplig i övriga frågor som uppstår i sammanhanget. Jag upprättar avtal och andra handling som kan behövas.

Jag har en jur.kand. från Uppsala universitet och har framför allt jobbat med familjerätt. Jag är personligen engagerad i mitt arbete som jurist och tillvaratar min klients intresse och rättigheter. Jag strävar efter hållbara lösningar som gagnar min klient långsiktigt.

Kontakta mig gärna för en juridisk vägledning. I sammanhanget vill jag nämna att jag gärna gör hembesök om det skulle önskas.

Eva Schiller